strategy

 

האסטרטגיה השיווקית- עסקית מתחילה בניתוח חומרי המחקר,
והבנת והיתרון היחסי אל מול המתחרים.
ממשיכה בבחינת הזדמנויות וסיכונים בזהות המתגבשת,
חידוד ובידול המסר היחודי למותג מתוכו נובעת השפה העיצובית .